BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
 
 
    Edible oil Plant
  Technológia výroby jedlých olejov
 
Výhody našej technológie:

Fyzikálnou rafináciou sa surový olej dezodoruje, odvodnuje a odkysluje.
 Náš postup výroby oleja je unikátny v tom, že pocas celého procesu nie sú pridávané do oleja žiadne chemické látky a olej si zachováva takmer všetky svoje pôvodné vlastnosti.
 Olej je pocas rafinácie "namáhaný" vysokou teplotou, ale to všetko pri takmer absolútnom vákuu, co zabezpecuje jeho ochranu.

  • fyzikálna rafinácia oleja
  • bez použitia chemikálií
  • bez zataženia vysokými teplotami
  • nižšie celkové investicné náklady
  • priatelská pre životné prostredie
  • bezodpadová technológia
  • vysoká a konštantná kvalita jedlého oleja
  • automatizovaný proces výroby
  • originálny patentovaný proces

Go to Biodiesel Plant 10KT

Go to Biodiesel Plant 20KT

Go to Biodiesel Plant 30KT

Saturday 06.03.2021    00401978 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech