BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie

Šnekové lisy KAJMAN 3.300 a KAJMAN 3.70

Na predaj

Aplikácia

kajman 3.300Lis je určený na lisovanie repky olejnej a slnečnice (lúpanej/nelúpanej) metódou za studena.

Technické parametre:

Výkon:
Kajman 3.300 do 300kg olejnatých semienok za hodinu
Kajman 3.70 do 70kg olejnatých semienok za hodinu

Príkon elektrického motora: 15kW (KM 3.70 – 4kW)

Príkon ohrevu:
KM 3.300 – 3 x 0,6kW (nahriatie lisovacích hlavíc na pracovnú teplotu)
KM 3.70 – 3 x 0,3kW (nahriatie lisovacích hlavíc na pracovnú teplotu)

Hmotnosť: 1400 kg (KM 3.70 – 222kg)

Rozmery:
KM 3.300 – 1873(d) x 980(š) x 835(v)
KM 3.70 – 1097(d) x 450(š) x 412(v)

Contacts:
E-mail: info(at)biorafineria.sk
Mobile: 0905 521 453

Na Stiahnutie:
Technické informácie, Prezentácia Rafinácie Olejov, Prezentácia Lisovne

Monday 20.03.2023    00484221 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech