BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
  Prezentácie našich produktov
   
     Obrazová príloha
 
    PDF Prezentácie
 
Vegetable Oil and Biodiesel brochure download (962kb)
Safina Projekty Group brochure stiahnuť(1077kb) download(1560kb)
Chemoprojekt company profile brochure download(1045kb)
Lisovacia linka so šnekovými lismi KM 300 stiahnuť (56kb) download (61kb)
Lisovacia linka so šnekovými lismi KM 300 stiahnuť (56kb) download (61kb)
Linka na výrobu metylesteru repkového oleja stiahnuť (68kb)
 
    PPS Prezentácie
 
Biodiesel plant 20KT - 04-2007, Španielsko stiahnut (1684kb) download (1684kb)
Biodiesel plant 20KT - 04-2006, Bulharsko stiahnut (1289kb) download (1289kb)
Biodiesel plant 20KT + G fáza, CZ stiahnut (946kb) download (946kb)
Biodiesel plant 10KT, Litva stiahnut (970kb) download (970kb)
Biodiesel plant 5KT stiahnut (1059kb) download (1059kb)
Linka na rafináciu jedlých olejov stiahnut (388kb) download (388kb)
Lisovacia linka stiahnut (859kb) download (859kb)
 
Wednesday 24.04.2024    00525117 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech