BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
 
Tuesday 16.07.2019    00348846 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech