BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 

Referencie spolocnosti Chemoprojekt, a.s. v oblasti dodávok technologických celkov na spracovanie olejnín, výrobu bionafty (FAME), glycerínu a rastlinných olejov

Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2010Česká republika - PREOL, a.s.Výroba bionafty (FAME)
Výroba pharma glycerínu
Úprava surového rastl.oleja
Lisovanie a extrakcia repky
Logistika a sklady
(EPC contract)
100 000
2 2010KazachstanVýroba bionafty (FAME)
Úprava glycerínu na G 85%
Úprava surového rastl.oleja
Lisovanie a extrakcia repky
Logistika a sklady
(projekt + feasibility study)
100 000
 
Friday 22.01.2021    00397332 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech