BIORAFINERIA SK
   Technologies for vegetable oil, biodiesel/FAME and next generation biofuels production
O firmie
    Nasz zespół tworzą projektanci, naukowcy i technicy, którzy pracowali w przemyśle biopaliw i rafinacji oleju roślinnego od początku lat 90-tych. Nasz zespół powstał na bazie dawnego Instytutu Badań i Rozwoju ZTS (Research and Development Institute of ZTS) w miejscowości Martin w latach 1987-1989.
    Nasz zespół od początku z uczestniczył w badaniach i eksperymentach razem z zespołem naukowców pod kierownictwem Doc.Ing.Jan Cvengros,DrSc. z Wydziału Chemii i Technologii Żywności Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Wiele spośród naszych orginalnych patentów i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu jest wykorzystwywanych w naszych najnowszych przedsięwzięciach produkcyjnych. Na unikalność naszej linii technologicznej składa się są również praktyczne wdrożenie wypracowanego przez nas najnowszzego know-how...
Oferujemy kompletne usługi dla naszych klientów:
Badania i rozwój, Projektowanie, Inżynieria produkcji , Szkolenie obsługi, Testy przed uruchomieniem, Serwis gwarancyjny
Friday 21.06.2024    00533372 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech