BIORAFINERIA SK
   Technologies for vegetable oil, biodiesel/FAME and next generation biofuels production
Nasza firma oferuje
  Technologie i Serwis    Produkty
  1. Instalcje produkcji Biodiesla
 • Przetwórstwo oleju roslinnego
 • Transestryfikacja
 • Odzysk metanolu
 • Oczyszczanie
 • Zobojetnianie
 • Suszenie
 • Obróbka Uszlachetnianie fazy glicerynowej
2. Instalacje produkcji oleju roslinnego jadalnego
 • Odsluzowywanie
 • Blichowanie
 • Odkwaszanie
 • Deodoryzacja
 • Suszenie
3. Urzadzenia do destylacji
 • Destylacja estrów metylowych
 • Destylacja gliceryny
 • Rektyfikacja (Oczyszczanie) metanolu
4. Produkcja estru metylowego z FFA
 • Kwasna estryfikacja wolnych kwasów tluszczowych
 • Destylacja
5. Tloczenie dwustopniowe
 • Prasy K 300
 • Filtracja oleju roslinnego
 • Transport/Przechowywanie Oleju
New
6. Recycling of used mineral oils
   (engine oils, transmission oils, etc.)
 • Our treatment is based on unique distillation technology.
 • Final product is base mineral oil suitable for other applications.
New
7. Gasification

Technology lines processing all kinds of waste biomass for combined heat and power (CHP) production. Main product of gasification technology is so-called "SYNGAS" (substitute for natural gas).

New
8. Pyrolysis and depolymerization

Technology lines transforming plastic waste, used tires/oils and all types of waste polymers to liquid alternative fuels which are used for combined heat and power (CHP) production.

         Biodiesel Plant 10 KT
 
Biodiesel Plant 20 KT
 
Biodiesel Plant 30 KT
 
Biodiesel Plant 100 KT
 
Edible oil Plant
 
Distillation Equipment
 
Pressing Equipment
 
Recycling Equipment
 
Sunday 19.05.2024    00528994 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech