BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Základné informácie o firme
   Základ tejto spoločnosti tvorí kolektív projektantov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou výroby metylesterov rastlinných olejov, rafináciou týchto olejov, lisovaním olejnatých semien, ktorý sa začal formovať už v roku 1987 - 1989 v tom čase na báze Výskumno - vývojového ústavu ZTS v Martine.
   V teoretickej, výskumnej a experimentálnej oblasti už od samého začiatku spolupracujeme s kolektívom výskumných pracovníkov na čele s doc.Ing.Jánom Cvengrošom,DrSC. z katedry fyzikálnej chémie, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava. Na jednotlivé vynálezy boli získané patenty na základe ktorých boli vypracované jednotlivé know-how. Tieto know-how ponúkame aj naším zákazníkom pri dodávke unikátnych technologických zariadení .
   Naším zákazníkom ponúkame komplexné služby od spracovania projektu, vypracovanie výrobnej dokumentácie, zabezpečenie výroby agregátov a skupín, zabezpečenie nákupu agregátov a materiálov, dopravu na miesto realizácie, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis.
Wednesday 24.04.2024    00525124 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech