BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Výskum/Vývoj a publikácie

 

Assoc. Prof. Jan Cvengros, DrSc.
in laboratory of FCHPT STU

Výskumné projekty:

Publikácie

Zoznam patentov a úžitkových vzorov

Laboratórne vybavenie


Wednesday 24.04.2024    00525120 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech