BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Nájdete nás
   
Adresa: BIORAFINERIA SK, a.s.
Ulica priemyselná 10
038 52 Sučany
Slovenská republika

E-mail: cvengros(at)biorafineria.sk
Online Map - click here to get detail MAP
Clik here to get large map of Slovakia                     Click here to get large online map
Monday 21.01.2019    00333495 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech