BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 

Referencie spolocnosti Chemoprojekt, a.s. v oblasti dodávok technologických celkov na spracovanie olejnín, výrobu bionafty (FAME), glycerínu a rastlinných olejov

Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2011Latin AmericaVýroba bionafty (FAME)
Úprava kokosového oleja (feasibility study)
50 000
2 2011SlovenskoVýroba bionafty (FAME)
Úprava glycerínu na G 85%
Úprava surového rastl.oleja
Rafinácia rastlinných olejov
Lisovanie a extrakcia repky
(feasibility study)
100 000
 
Monday 20.03.2023    00484214 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech