BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2006 - 2007 Spain Linka na Biodiesel 20,000
2 2006 - 2007 Lithuania - UAB RapsoilaKyslá esterifikácia1,500
3 2006 - 2007 Lithuania - UAB RapsoilaRegenerácia metanolu II.  
4 2006 - 2007 Lithuania - UAB RapsoilaEnergetické využitie Glycerolu (90%)2,500
5 2006 - 2007 Slovakia Regenerácia použitých minerálnych olejov - projekt 
6 2006 - 2007 Romania 60KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt 
7 2007 Slovakia 60KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt 
8 2007 Sweden Molekulová odparka type MO 15
 
Friday 22.01.2021    00397329 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech