BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2005 Poland 20KT Biodiesel linka - projekt  
2 2005 Serbia 20KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
3 2005 Slovakia 30KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
4 2005 Mauritius 40KT Biodiesel linka - projekt  
5 2005 Turkey 40KT Biodiesel linka - projekt  
6 2005 Bulgaria Linka na Biodiesel 20,000
7 2005 Jicín - Fabio product, CZ Fyzikálna rafinácia oleja5,000
 
Friday 22.01.2021    00397329 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech