BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 1997 Izrael Destilácia avokádového oleja - projekt 
2 1997 Canada Transfer know-how na výrobu biodieselu  
3 1997 Revuca, Slovakia Lisovna + Fyzikálna rafinácia oleja 1,000
 
Friday 07.08.2020    00379773 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech