BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2001 Austria Transfer know-how na výrobu biodieselu  
2 2001 Malaysia 10KT Biodiesel linka - projekt  
3 2001 Poland 10KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt 
4 2001 South Africa 20KT Biodiesel linka - projekt  
5 2001 Croatia Lisovna100
 
Friday 22.01.2021    00397330 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech