BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 1995 Velka nad Velickou, Czech Republic Lisovna + Fyzikálna rafinácia oleja 1,000
2 1995 Kosice, Slovakia Regenerácia použitých minerálnych olejov - projekt 
 
Sunday 19.01.2020    00362652 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech