BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2003 Lithuania - UAB RapsoilaLinka na Biodiesel 10,000
2 2003 Slovakia Molekulová odparka type MO 30
3 2003 Taiwan 10KT Biodiesel linka - projekt  
4 2003 Pardubice, Czech Republic Biodiesel linka + Úprava G-fázy20,000
 
Friday 22.01.2021    00397329 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech