BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2000 USA Transfer know-how na výrobu biodieselu  
2 2000 Blatnica, Slovakia Fyzikálna rafinácia oleja 300
3 2000 Switzerland Molekulová odparka pre chemický priemysel type MO 800
4 2000 Norway Destilácia rybieho oleja - Omega 3 acids - projekt 
5 2000 Rimavska Sobota, Slovakia Lisovna300
 
Friday 22.01.2021    00397332 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech