BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 1999 Nitra, Slovakia Lisovna700
2 1999 Zilina, Slovakia Tukovanie krmnych zmesí 500
3 1999 Kezmarok, Slovakia Tukovanie krmnych zmesí 500
4 1999 China Transfer know-how na výrobu biodieselu 
5 1999 Velké álužie, Slovakia Lisovna900
 
Friday 22.01.2021    00397333 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech