BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 1993 Horne Obdokovce, Slovakia Lisovna + linka na Biodiesel 1,500
2 1993 Stakcin, Slovakia Lisovna + linka na Biodiesel 500
3 1993 Zohor, Slovakia Lisovna + linka na Biodiesel 500
 
Friday 22.01.2021    00397333 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech