BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2006 - 2007 Bulgaria Energetické využitie Gfázy 4,000
2 2006 Lithuania - UAB Rapsoila Linka na Biodiesel 20,000
3 2006 Ukraine 30KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
4 2006 Russia 30KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
5 2006 Sweden Esterifikácia tallového oleja - výskumný project  
6 2006 Bulgaria 60KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
7 2006 Bulgaria Regenerácia metanolu II. - projekt  
8 2006 Bulgaria Kyslá esterifikácia - projekt 
9 2006 Lithuania Lisovna150
10 2006 Czech Republic 20KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
11 2006 Czech Republic Energetické využitie G-fázy  
12 2006 Hungary 30KT Linka na Biodiesel project  
13 2006 Croatia 20KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt  
 
Friday 22.01.2021    00397329 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech