BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Projektované a realizované výrobné linky na lisovanie, výrobu jedlých olejov a BIONAFTY
  Rok realizácie  
 
Porad. císlo Rok realizácie Miesto realizácie Typ technológie/projektu Výrobná kapacita t/rok
1 2004 Jicín - Fabio product, CZ Linka na Biodiesel 4,000
2 2004 United Kingdom 10KT Biodiesel linka + Lisovna - projekt 
3 2004 Czech Republic Destilácia FAME5,000
4 2004 Tenerife, Spain 20KT Biodiesel linka - projekt  
5 2004 Velke Zaluzie, Slovakia Lisovna + Fyzikálna rafinácia oleja 400
 
Friday 22.01.2021    00397329 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech