BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
 
 
    Biodiesel Plant 10 KT
  Biodiesel technológia s kapacitou 10 000 ton FAME/rok
 
 VÝHODY NAŠICH TECHNOLÓGII:
  • vysoká konverzia olejov na metylestery (vyše 98%)
  • nízka spotreba chemikálii
  • nižšie celkové investicné náklady
  • priatelská pre životné prostredie
  • bezodpadová technológia
  • vysoká a konštantná kvalita metylesterov a vedlajších produktov výroby
  • automatizovaný proces výroby
  • originálny patentovaný proces

Go to Biodiesel Plant 20KT

Go to Biodiesel Plant 30KT

Go to Edible oil Plant        

Wednesday 24.04.2024    00525123 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech